Manufacturers Cup 2012 Spring Cup – Brock’s Performance Street ET Saturday

>

Brock’s Perfromance STREET ET   Elimination Results – Saturday
Bike
#
Q Rider Home Town Vehicle ENG RT DI ET MPH
FINALS
362 1 DUSTY BRAZEL NORMAN PARK GA 08 KAWASAKI   .043 9.09 9.082 147.58
720 7 Randall Cross STONE MOUNTAIN GA     -.008 9.29 14.021 105.00
ROUND 7
362 1 DUSTY BRAZEL NORMAN PARK GA 08 KAWASAKI   .068 9.09 9.264 139.59
015 10 MARK BROWN WINCHESTER TN 05 HAYABUSA   .133 9.39 9.717 143.23
 
720 7 Randall Cross STONE MOUNTAIN GA     .150 9.29 9.376 141.46
73 2 CRAIG CROSS STONE MOUNTAIN GA     -.005 9.53 9.630 141.05
ROUND 6
720 7 Randall Cross STONE MOUNTAIN GA     .080 9.29 9.319 144.27
3526 4 WARREN ELDRED SOUTHAVEN MS SUZUKI GSXR1100 -.059 9.60 9.686 141.98
 
73 2 CRAIG CROSS STONE MOUNTAIN GA     .053 9.54 9.549 139.13
901 12 JASON REARICK TEXAS SUZUKI BUSA .066 8.88 8.929 145.25
 
015 10 MARK BROWN WINCHESTER TN 05 HAYABUSA   .101 9.39 9.517 138.07
361 13 TERRY T-BONE SINGLETON CLARKSTON GA     .117 9.15 9.341 145.66
 
362 1 DUSTY BRAZEL NORMAN PARK GA 08 KAWASAKI   .027 9.09 9.092 147.25
SINGLE 0                
ROUND 5
362 1 DUSTY BRAZEL NORMAN PARK GA 08 KAWASAKI   .229 9.09 9.152 133.33
2001 8 STEWART DOLLAR GREENVILLE TN KAWASAKI ZX14 .297 9.35 9.442 146.26
 
73 2 CRAIG CROSS STONE MOUNTAIN GA     .024 9.54 9.552 138.90
364 9 JEROME HILL THOMASVILLE GA     .087 9.35 9.356 144.88
 
720 7 Randall Cross STONE MOUNTAIN GA     .084 9.25 9.354 147.57
3114 14 RON ARNOLD BG KY 2008 SUZUKI   -.004 9.00 9.026 152.95
 
3526 4 WARREN ELDRED SOUTHAVEN MS SUZUKI GSXR1100 .055 9.63 9.632 129.31
3008 11 STANLEY RUSSELL GRAY GA     .096 9.69 9.715 139.99
 
015 10 MARK BROWN WINCHESTER TN 05 HAYABUSA   .139 9.39 9.429 139.43
10 3 GERRELL CLEMONS EATONTON GA     .135 9.61 9.733 137.20
 
901 12 JASON REARICK TEXAS SUZUKI BUSA .144 8.88 8.925 145.25
108 5 BAYBAY YARBRO EATONTON GA     .094 9.00 9.104 150.56
 
361 13 TERRY T-BONE SINGLETON CLARKSTON GA     .069 9.15 9.245 145.27
14X 6 RODNEY McFARLAND PENSACOLA FL SUZUKI 600 -.001 8.91 9.081 160.86
ROUND 4
3526 4 WARREN ELDRED SOUTHAVEN MS SUZUKI GSXR1100 .020 9.63 9.651 130.24
2237 0 DON RODGERS CRAWFORDVILLE FL 08 KAWASAKI NINJA .064 9.30 9.362 141.36
 
720 7 Randall Cross STONE MOUNTAIN GA     .047 9.25 9.315 142.99
332 0 BRANDON MITCHAN SAN ANTONIO TX SUZUKI BUSA .066 8.76 8.712 151.19
 
3114 14 RON ARNOLD BG KY 2008 SUZUKI   -.059 9.00 9.069 151.95
266T 0 SEAN TUCKER HIGH SPRINGS FL 04 SUZUKI   -.045 9.45 9.379 147.99
 
015 10 MARK BROWN WINCHESTER TN 05 HAYABUSA   .088 9.39 9.447 137.08
2060 0 SHANE CUNNINGHAM NAPLES FL 2004 KAWASAKI ZX6 .101 9.25 9.323 144.89
 
901 12 JASON REARICK TEXAS SUZUKI BUSA .168 8.88 8.944 135.93
390 0 HAYES HANCOCH NASHVILLE GEORGIA 2003 KAWASAKI 1200   -.001 10.10 10.322 132.04
 
108 5 BAYBAY YARBRO EATONTON GA     .034 9.00 9.078 141.92
2262 0 RONAL JERNIGAN JR MILTON FL     .080 9.28 9.337 143.90
 
361 13 TERRY T-BONE SINGLETON CLARKSTON GA     -.004 9.20 9.170 151.65
1242 0 DANNY INGRAM TALLAHASSEE FL 2001 KAWASAKI   -.029 9.33 9.354 143.47
 
14X 6 RODNEY McFARLAND PENSACOLA FL SUZUKI 600 .045 8.88 9.005 145.11
M281 0 ROBERT MEEKS TALLAHASSEE FL     .212 9.27 9.316 136.58
 
364 9 JEROME HILL THOMASVILLE GA     .079 9.35 9.348 143.49
224 0 DUANE SCHMIDT SPARR FL 06 KAWASAKI   .085 9.50 9.464 136.66
 
73 2 CRAIG CROSS STONE MOUNTAIN GA     .011 9.54 9.657 137.90
1473 0 JOHN MARKHAM BOWLING GREEN SUZUKI BUSA .080 9.76 9.749 132.74
 
3008 11 STANLEY RUSSELL GRAY GA     .113 9.69 9.858 120.22
2096 0 REGINALD DANIEL VILLA RICA GA SUZUKI 1300 .178 10.50 11.273 114.05
 
362 1 DUSTY BRAZEL NORMAN PARK GA 08 KAWASAKI   .007 9.09 9.140 140.18
1417 0 BRANDON CUNNINGHAM NAPLES FL     .124 8.86 8.842 159.10
 
10 3 GERRELL CLEMONS EATONTON GA     .017 9.61 10.029 128.38
2212 0 ED RUFFIN NAVARRE FL 2005   .124 9.70 10.039 139.99
 
2001 8 STEWART DOLLAR GREENVILLE TN KAWASAKI ZX14 .075 9.35 9.398 146.46
280M 0 RANDALL MEEKS TALLAHASSEE FL     -.043 9.27 9.386 148.85
ROUND 3
3526 4 WARREN ELDRED SOUTHAVEN MS SUZUKI GSXR1100 .009 9.58 9.686 137.20
5370 0 CLARK PROCTOR HENDERSONVILLE TN SUZUKI BUSA -.019 8.70 8.687 151.90
 
332 0 BRANDON MITCHAN SAN ANTONIO TX SUZUKI BUSA .027 8.75 8.925 133.86
09 0 TONY RIVERS LOGANVILLE GA SUZUKI 1300 .511 9.20 9.396 147.86
 
224 0 DUANE SCHMIDT SPARR FL 06 KAWASAKI   .250 9.50 9.466 136.07
1965 0 WALTER HOUGHTALING MYSTIC CT SUZUKI BUSA -.084 8.84 8.803 154.28
 
901 12 JASON REARICK TEXAS SUZUKI BUSA .332 8.85 8.951 134.91
9701 0         -.146 9.10 9.414 150.85
 
2237 0 DON RODGERS CRAWFORDVILLE FL 08 KAWASAKI NINJA .022 9.31 9.385 141.71
62G 0 KEIJI NAKAMURA TOKYO JAPAN KAWASAKI ZX14R -.063 8.94 8.973 153.74
 
720 7 Randall Cross STONE MOUNTAIN GA     .048 9.25 9.279 145.42
1077 0 WES BROWN CROSSVILLE TN 2005 SUZUKI   -.008 9.48 9.562 143.02
 
015 10 MARK BROWN WINCHESTER TN 05 HAYABUSA   .063 9.39 9.554 125.54
180 0 DAVID WHITE QUINCY FL 2012 KAWASAKI   .100 9.17 18.756 36.54
 
280M 0 RANDALL MEEKS TALLAHASSEE FL     .005 9.27 9.321 145.77
2105 0 LEVI GOLD JESUP GA     -.026 9.05 9.239 152.49
 
10 3 GERRELL CLEMONS EATONTON GA     .041 9.61 9.672 136.79
3626 0 CHARLIE TYRE JESUP GA 2003 SUZUKI   .033 9.29 9.388 143.81
 
2001 8 STEWART DOLLAR GREENVILLE TN KAWASAKI ZX14 .021 9.35 9.595 122.77
3415 0 LEA MARTINEZ TAMPA FL     -.109 8.86 10.243 133.17
 
3008 11 STANLEY RUSSELL GRAY GA     .039 9.69 9.966 112.13
2021 0 JOHN UPTHEGROVE KEYSTONE FL KAWASAKI ZR1 .020 12.11 12.495 110.12
 
266T 0 SEAN TUCKER HIGH SPRINGS FL 04 SUZUKI   .071 9.50 9.356 144.46
2830Q 0         .326 9.30 9.095 152.40
 
M281 0 ROBERT MEEKS TALLAHASSEE FL     .131 9.27 9.507 123.42
2007 0 CHRISTOPHER HOOKS CANTONMENT FL SUZUKI BUSA .027 9.30 9.676 145.78
 
2096 0 REGINALD DANIEL VILLA RICA GA SUZUKI 1300 .170 10.50 10.836 118.95
62F 0 HIRO SEKIYA TOKYO JAPAN KAWASAKI ZX14R .344 9.40 9.085 152.97
 
364 9 JEROME HILL THOMASVILLE GA     .057 9.35 9.535 119.58
62B 0 SHUNSUKE EHARA SAITAMA JAPAN KAWASAKI ZX14R .122 8.90 9.199 154.07
 
362 1 DUSTY BRAZEL NORMAN PARK GA 08 KAWASAKI   .064 9.09 9.117 137.75
1615 0 COREY BULLARD ELIZABETHTOWN KY 2009 SUZUKI   .059 9.04 9.151 151.54
 
3114 14 RON ARNOLD BG KY 2008 SUZUKI   .073 9.00 9.070 142.12
414 0 HERB PAINTER HIGH SPRINGS FL KAWASAKI   .238 12.11 12.149 104.16
 
2060 0 SHANE CUNNINGHAM NAPLES FL 2004 KAWASAKI ZX6 .010 9.25 9.374 143.25
2X 0 HECTOR DIAZ TITUSVILLE FL     .174 9.15 9.025 148.72
 
73 2 CRAIG CROSS STONE MOUNTAIN GA     .040 9.59 9.610 136.55
217 0 DANNY MILLER KY     -.015 9.44 9.549 143.66
 
2262 0 RONAL JERNIGAN JR MILTON FL     .071 9.23 9.560 118.73
221K 0 BEN KNIGHT BRISTOL TN SUZUKI   .113 9.36 9.679 149.38
 
1473 0 JOHN MARKHAM BOWLING GREEN SUZUKI BUSA .065 9.76 9.912 135.27
610 0 WADE SMITH DUBLIN GA     .241 8.88 8.860 158.58
 
1417 0 BRANDON CUNNINGHAM NAPLES FL     .006 8.84 8.939 153.56
124 0 DANIEL INGRAM TALLAHASSEE FL 2012 KAWASAKI   .114 9.15 9.145 132.01
 
390 0 HAYES HANCOCH NASHVILLE GEORGIA 2003 KAWASAKI 1200   .089 10.10 10.169 123.88
13A 0 ANGELA ZAMBRANA ORLANDO FL     .054 8.99 9.328 148.09
 
2212 0 ED RUFFIN NAVARRE FL 2005   .018 9.70 9.748 141.65
77 0 GREG HAYES DOTHAN AL SUZUKI BUSA -.056 9.10 9.181 148.76
 
361 13 TERRY T-BONE SINGLETON CLARKSTON GA     .050 9.20 9.255 142.90
844 0 KEVIN DENNIS   2000 KAWASAKI   .092 9.35 9.426 145.64
 
14X 6 RODNEY McFARLAND PENSACOLA FL SUZUKI 600 .095 8.88 8.937 155.44
2012 0 DUSTIN LEE MOHAWK TN BUSA   .151 9.50 9.536 140.62
 
108 5 BAYBAY YARBRO EATONTON GA     .119 9.00 9.271 122.78
4144 0 CHRIS SLATER JR CLEARWATER FL 2007 SUZUKI   .139 9.15 10.007 145.42
 
1242 0 DANNY INGRAM TALLAHASSEE FL 2001 KAWASAKI   .061 9.32 9.339 143.55
SINGLE 0                
ROUND 2
332 0 BRANDON MITCHAN SAN ANTONIO TX SUZUKI BUSA .093 8.72 8.748 157.12
5370 0 CLARK PROCTOR HENDERSONVILLE TN SUZUKI BUSA .055 8.64 8.725 153.18
 
362 1 DUSTY BRAZEL NORMAN PARK GA 08 KAWASAKI   .028 9.09 9.141 138.27
09 0 TONY RIVERS LOGANVILLE GA SUZUKI 1300 .123 9.20 9.355 148.90
 
015 10 MARK BROWN WINCHESTER TN 05 HAYABUSA   .125 9.35 9.436 144.61
43 0 RONALD BEN ST AUGUSTINE FL   TONKA .217 9.40 9.344 140.83
 
901 12 JASON REARICK TEXAS SUZUKI BUSA .099 8.81 8.901 147.29
3526 4 WARREN ELDRED SOUTHAVEN MS SUZUKI GSXR1100 .008 9.65 9.635 125.41
 
390 0 HAYES HANCOCH NASHVILLE GEORGIA 2003 KAWASAKI 1200   .010 10.11 10.135 129.45
361 13 TERRY T-BONE SINGLETON CLARKSTON GA     .174 9.20 9.581 143.19
 
1077 0 WES BROWN CROSSVILLE TN 2005 SUZUKI   .169 9.48 9.537 142.85
224 0 DUANE SCHMIDT SPARR FL 06 KAWASAKI   .063 9.50 9.677 138.46
 
73 2 CRAIG CROSS STONE MOUNTAIN GA     .053 9.59 9.549 141.18
113 0 CRAIG STEVENSON LAKE CHARLES LA ZX14 1400 -.047 9.07 9.186 143.20
 
9701 0         .174 9.10 9.309 153.46
911 0 POPS LUZADER OHIO HONDA 400CC -.009 17.55 17.683 75.25
 
1615 0 COREY BULLARD ELIZABETHTOWN KY 2009 SUZUKI   .035 9.14 9.219 128.96
2001 8 STEWART DOLLAR GREENVILLE TN KAWASAKI ZX14 .187 9.35 9.455 145.09
 
217 0 DANNY MILLER KY     .127 9.42 9.723 139.67
134 0 CHARLES KING JR LAKE CHARLES LA KAWASAKI NINJA -.055 9.60 10.061 142.01
 
13A 0 ANGELA ZAMBRANA ORLANDO FL     .131 9.00 9.038 153.49
100 0 DARRELL JOHNSON FORSYTH GA 06 KAWASAKI   .064 9.35 9.278 131.75
 
10 3 GERRELL CLEMONS EATONTON GA     .038 9.61 9.766 123.54
2830Q 0         .168 8.60 8.953 160.44
 
266T 0 SEAN TUCKER HIGH SPRINGS FL 04 SUZUKI   .071 9.50 9.515 150.26
2021 0 JOHN UPTHEGROVE KEYSTONE FL KAWASAKI ZR1 .049 12.30 12.117 110.06
 
3626 0 CHARLIE TYRE JESUP GA 2003 SUZUKI   .029 9.29 9.425 139.08
3008 11 STANLEY RUSSELL GRAY GA     .116 9.65 9.704 140.40
 
280M 0 RANDALL MEEKS TALLAHASSEE FL     .038 9.27 9.273 146.48
2060 0 SHANE CUNNINGHAM NAPLES FL 2004 KAWASAKI ZX6 -.020 9.23 9.256 145.78
 
2105 0 LEVI GOLD JESUP GA     .047 9.05 9.270 143.29
2039 0 ROY JOHNSON KEYSTONE HEIGHTS FL 2006 KAW NINJA 1400 .209 9.50 9.573 134.07
 
3114 14 RON ARNOLD BG KY 2008 SUZUKI   .035 9.00 9.089 141.95
77 0 GREG HAYES DOTHAN AL SUZUKI BUSA .638 9.10 9.459 151.00
 
3415 0 LEA MARTINEZ TAMPA FL     .164 8.86 9.603 153.68
3535 0 BRANDON PELLICHINO HAMMOND LA 2003 YAMAHA R1   .098 8.89 17.580 52.91
 
1965 0 WALTER HOUGHTALING MYSTIC CT SUZUKI BUSA .129 8.80 8.987 143.20
2X 0 HECTOR DIAZ TITUSVILLE FL     .428 9.10 9.143 146.24
 
1242 0 DANNY INGRAM TALLAHASSEE FL 2001 KAWASAKI   .000 9.32 9.344 145.11
23 0 CAMOND PAYNE   SUZUKI BUSA   9.90    
 
610 0 WADE SMITH DUBLIN GA     .392 8.90 8.889 160.25
124 0 DANIEL INGRAM TALLAHASSEE FL 2012 KAWASAKI   -.086 9.18 11.726 120.60
 
2096 0 REGINALD DANIEL VILLA RICA GA SUZUKI 1300 .077 10.50 10.509 124.03
6351 0 FLOYD CUNNINGHAM NAPLES FL     .039 9.50 9.486 138.09
 
1473 0 JOHN MARKHAM BOWLING GREEN SUZUKI BUSA .102 9.76 9.994 122.37
13 0 LUIS REYES ORLANDO FL SUZUKI BUSA .197 9.90 10.347 132.36
 
62G 0 KEIJI NAKAMURA TOKYO JAPAN KAWASAKI ZX14R .147 8.94 9.038 153.44
4144 0 CHRIS SLATER JR CLEARWATER FL 2007 SUZUKI   .078 9.15 9.346 148.40
 
14X 6 RODNEY McFARLAND PENSACOLA FL SUZUKI 600 .173 8.88 8.903 163.14
62H 0 YOU SAWANO TOKYO JAPAN KAWASAKI ZX14R DEEP 8.88    
 
2012 0 DUSTIN LEE MOHAWK TN BUSA   .005 9.50 9.675 130.29
720 7 Randall Cross STONE MOUNTAIN GA     .252 9.25 9.260 145.50
 
1417 0 BRANDON CUNNINGHAM NAPLES FL     .026 8.84 9.301 143.08
2007 0 CHRISTOPHER HOOKS CANTONMENT FL SUZUKI BUSA .154 9.15 9.573 153.07
 
2262 0 RONAL JERNIGAN JR MILTON FL     .062 9.23 9.370 136.70
108 5 BAYBAY YARBRO EATONTON GA     .078 8.90 9.072 155.24
 
2212 0 ED RUFFIN NAVARRE FL 2005   .085 9.70 10.800 112.76
414 0 HERB PAINTER HIGH SPRINGS FL KAWASAKI   .230 12.22 12.129 103.51
 
M281 0 ROBERT MEEKS TALLAHASSEE FL     .108 9.27 9.481 133.24
754 0 BILL BENTON CUMMING GA HONDA CB750K .048 12.10 12.426 107.30
 
364 9 JEROME HILL THOMASVILLE GA     .095 9.35 9.327 144.23
836 0 SAM GREEN WARRENTON ENGLAND HONDA CB750 -.033 13.00 13.262 109.23
 
2237 0 DON RODGERS CRAWFORDVILLE FL 08 KAWASAKI NINJA .017 9.31 9.435 122.74
2263 0 JOHN FERNANDEZ TAMPA FL 08 SUZUKI 1000 .112 10.22 10.305 135.14
 
221K 0 BEN KNIGHT BRISTOL TN SUZUKI   .175 9.36 9.634 117.00
62F 0 HIRO SEKIYA TOKYO JAPAN KAWASAKI ZX14R .557 9.30 9.561 150.55
 
844 0 KEVIN DENNIS   2000 KAWASAKI   .135 9.35 9.693 115.48
62B 0 SHUNSUKE EHARA SAITAMA JAPAN KAWASAKI ZX14R .533 9.00 9.057 158.06
 
180 0 DAVID WHITE QUINCY FL 2012 KAWASAKI   .000 9.13 9.381 129.65
113 0 CRAIG STEVENSON LAKE CHARLES LA ZX14 1400 .197 9.10 9.295 142.55
ROUND 1
3114 14 RON ARNOLD BG KY 2008 SUZUKI   .045 9.00 8.934 155.94
5370 0 CLARK PROCTOR HENDERSONVILLE TN SUZUKI BUSA -.009 8.70 8.654 154.76
 
332 0 BRANDON MITCHAN SAN ANTONIO TX SUZUKI BUSA .150 8.74 8.740 144.72
43 0 RONALD BEN ST AUGUSTINE FL   TONKA .212 9.40 9.578 149.71
 
3526 4 WARREN ELDRED SOUTHAVEN MS SUZUKI GSXR1100 .142 9.65 9.688 133.08
390 0 HAYES HANCOCH NASHVILLE GEORGIA 2003 KAWASAKI 1200   .042 10.03 10.243 131.48
 
14X 6 RODNEY McFARLAND PENSACOLA FL SUZUKI 600 .052 8.77 8.873 157.32
1965 0 WALTER HOUGHTALING MYSTIC CT SUZUKI BUSA -.022 8.88 8.915 155.11
 
224 0 DUANE SCHMIDT SPARR FL 06 KAWASAKI   .048 9.50 9.504 142.82
3626 0 CHARLIE TYRE JESUP GA 2003 SUZUKI   .035 9.32 9.298 145.27
 
113 0 CRAIG STEVENSON LAKE CHARLES LA ZX14 1400 .026 9.00 9.099 145.81
2105 0 LEVI GOLD JESUP GA     .095 9.05 9.186 151.83
 
1615 0 COREY BULLARD ELIZABETHTOWN KY 2009 SUZUKI   .088 9.20 9.302 129.27
37 0 WILL BURNETTE WINCHESTER TN HONDA 1000 .114 9.95 10.276 143.32
 
015 10 MARK BROWN WINCHESTER TN 05 HAYABUSA   .072 9.35 9.473 132.36
007 0 CHARLIE BISHOP FAIRHOPE AL KAWASAKI   .131 11.40 11.735 120.32
 
2212 0 ED RUFFIN NAVARRE FL 2005   .060 9.72 9.762 130.13
361 13 TERRY T-BONE SINGLETON CLARKSTON GA     .228 9.15 9.209 151.36
 
62G 0 KEIJI NAKAMURA TOKYO JAPAN KAWASAKI ZX14R .032 8.94 8.973 153.44
1077 0 WES BROWN CROSSVILLE TN 2005 SUZUKI   .119 9.48 9.525 142.97
 
62H 0 YOU SAWANO TOKYO JAPAN KAWASAKI ZX14R .057 8.88 9.140 145.77
217 0 DANNY MILLER KY     -.025 9.50 9.674 141.58
 
280M 0 RANDALL MEEKS TALLAHASSEE FL     .111 9.27 9.385 139.63
62F 0 HIRO SEKIYA TOKYO JAPAN KAWASAKI ZX14R .534 9.50 9.938 149.08
 
414 0 HERB PAINTER HIGH SPRINGS FL KAWASAKI   .286 12.22 12.374 102.37
62B 0 SHUNSUKE EHARA SAITAMA JAPAN KAWASAKI ZX14R .243 9.75 10.461 149.78
 
134 0 CHARLES KING JR LAKE CHARLES LA KAWASAKI NINJA .224 9.50 9.741 141.03
10 3 GERRELL CLEMONS EATONTON GA     -.125 9.74 9.615 139.49
 
3415 0 LEA MARTINEZ TAMPA FL     .122 8.86 9.206 160.82
2262 0 RONAL JERNIGAN JR MILTON FL     -.005 9.30 9.245 143.64
 
3535 0 BRANDON PELLICHINO HAMMOND LA 2003 YAMAHA R1   .038 8.85 8.926 150.61
2237 0 DON RODGERS CRAWFORDVILLE FL 08 KAWASAKI NINJA -.025 9.28 9.332 145.85
 
2060 0 SHANE CUNNINGHAM NAPLES FL 2004 KAWASAKI ZX6 .155 9.27 9.330 129.45
3231 0 CHARLES ‘REDBONE’ JACKSON GA GSXR1000   .146 9.60 9.723 141.56
 
911 0 POPS LUZADER OHIO HONDA 400CC .047 17.59 17.589 75.04
2X 0 HECTOR DIAZ TITUSVILLE FL     .333 9.15 9.121 149.35
 
M281 0 ROBERT MEEKS TALLAHASSEE FL     .137 9.21 9.323 142.90
836 0 SAM GREEN WARRENTON ENGLAND HONDA CB750 .161 13.36 13.132 103.51
 
180 0 DAVID WHITE QUINCY FL 2012 KAWASAKI   .002 9.17 9.264 150.25
610 0 WADE SMITH DUBLIN GA     .080 8.90 9.064 162.45
 
2263 0 JOHN FERNANDEZ TAMPA FL 08 SUZUKI 1000 .188 10.10 10.244 134.38
754 0 BILL BENTON CUMMING GA HONDA CB750K -.020 12.40 12.363 111.15
 
6351 0 FLOYD CUNNINGHAM NAPLES FL     .111 9.50 9.726 134.10
2263X 0 DENNIS NEVAREZ TAMPA FL GSX71000   .210 9.90 10.078 142.90
 
221K 0 BEN KNIGHT BRISTOL TN SUZUKI   .046 9.35 9.457 133.63
100 0 DARRELL JOHNSON FORSYTH GA 06 KAWASAKI   .269 9.35 9.269 144.71
 
720 7 Randall Cross STONE MOUNTAIN GA     .044 9.23 9.274 145.00
23 0 CAMOND PAYNE   SUZUKI BUSA .233 10.20 9.910 130.33
 
3008 11 STANLEY RUSSELL GRAY GA     .061 9.65 9.684 134.31
21 0 ENRIQUE SANTIAGO ORLANDO FL SUZUKI 1000 .074 8.95 9.093 149.73
 
844 0 KEVIN DENNIS   2000 KAWASAKI   .055 9.32 9.351 146.53
2039 0 ROY JOHNSON KEYSTONE HEIGHTS FL 2006 KAW NINJA 1400 .112 9.50 9.472 140.44
 
1417 0 BRANDON CUNNINGHAM NAPLES FL     .117 8.85 8.909 154.69
266T 0 SEAN TUCKER HIGH SPRINGS FL 04 SUZUKI   -.002 9.40 9.283 148.35
 
108 5 BAYBAY YARBRO EATONTON GA     .048 8.90 9.042 147.04
2001 8 STEWART DOLLAR GREENVILLE TN KAWASAKI ZX14 .055 9.50 9.384 145.41
 
1242 0 DANNY INGRAM TALLAHASSEE FL 2001 KAWASAKI   .478 9.32 9.355 145.08
09 0 TONY RIVERS LOGANVILLE GA SUZUKI 1300   9.20    
 
73 2 CRAIG CROSS STONE MOUNTAIN GA     .074 9.59 9.610 141.33
901 12 JASON REARICK TEXAS SUZUKI BUSA .100 8.81 8.937 135.16
 
124 0 DANIEL INGRAM TALLAHASSEE FL 2012 KAWASAKI   .034 9.18 9.805 99.28
1473 0 JOHN MARKHAM BOWLING GREEN SUZUKI BUSA .108 9.76 18.648 50.60
 
2012 0 DUSTIN LEE MOHAWK TN BUSA   .094 9.48 9.573 129.82
3134 0 RAY METZGER TIFTON GA 2006 KAWASZKI   .102 9.44 11.189 97.64
 
13A 0 ANGELA ZAMBRANA ORLANDO FL     .143 9.00 9.129 150.26
2021 0 JOHN UPTHEGROVE KEYSTONE FL KAWASAKI ZR1 .107 12.30 12.521 109.85
 
364 9 JEROME HILL THOMASVILLE GA     .109 9.30 9.415 124.91
11 0 LEE SHIURTS CHARLOTTE NC KAWASAKI ZX14 .254 9.15 9.267 155.36
 
4144 0 CHRIS SLATER JR CLEARWATER FL 2007 SUZUKI   .106 9.20 9.415 133.99
95 0 EDDIE FISHER TITUSVILLE FL KAWASAKI   .307 9.50 9.628 136.07
 
9701 0         .066 9.10 9.391 140.91
13 0 LUIS REYES ORLANDO FL SUZUKI BUSA .281 9.60 9.949 138.51
 
2830Q 0         .195 8.60 8.952 130.28
77 0 GREG HAYES DOTHAN AL SUZUKI BUSA .470 8.80 9.202 154.63
 
362 1 DUSTY BRAZEL NORMAN PARK GA 08 KAWASAKI   .146 9.10 9.070 147.99
SINGLE 0                
Official Results Provided by Compulink Web Page Created by 1320go.com        

BACK TO MAIN COVERAGE PAGE